Firma wprowadziła do swojej oferty testy portali WWW.

W ofercie znajdują się zarówno testy funkcjonalności, bezpieczeństwa jak i wydajności danego portalu.

Do testów grupa używa licznych programów opensource:

 

  1. Selenium
  2. actiWate
  3. doIt
  4. canoo
  5. blerby
  6. jWebUnit
  7. IMacro
  8. autorskie rozwiązania
  9. JMeter

Początek strony