Testowanie określane jest jako proces "sprawdzania oprogramowanie w celu zweryfikowania, czy spełnia ono określone wymagania. Jest to również działanie zmierzające do wykrycia błędów" Zgodnie z tą definicją testowanie ma na celu wspomóc udoskonalanie produktu informatycznego.

W praktyce okazuje się że bardzo łatwo jest popełnić błędy podczas organizacji lub samego wykonywania testów. Błędy popełniane przez testerów najczęściej  wiążą się z następującymi kwestiami:

 

  • rola i cel testowania - komu ma służyć testowanie i jak ten proces ma być wykonany, jakie cele stawia się przed testami i testerami,
  • planowanie testowania - organizacja pracy zespołu testowego, wybór technik, metod i podstaw,
  • kwestie personalne - kto powinien, a kto nie, testować oprogramowanie? Cechy osobowości, umiejętności i predyspozycje osób wykonujących prace związane z QA (Quality Assurance)
  • specyfika pracy - projektowanie, wykonywanie i utrzymywanie testów - podejście i metodyka realizacji zadań i funkcji w procesie QA.
Początek strony