Testowanie określane jest jako proces "sprawdzania oprogramowanie w celu zweryfikowania, czy spełnia ono określone wymagania. Jest to również działanie zmierzające do wykrycia błędów" Zgodnie z tą definicją testowanie ma na celu wspomóc udoskonalanie produktu informatycznego.

W praktyce okazuje się że bardzo łatwo jest popełnić błędy podczas organizacji lub samego wykonywania testów. Błędy popełniane przez testerów najczęściej  wiążą się z następującymi kwestiami: