Zajeliśmy się  rozwojem aplikacji do obsługi stacji benzynowych. Powstaje zupełnie nowa wersja aplikacji PetrOil pod nową nazwą SMPETRO.

Aplikacja jest tworzona w C# i oparta o współpracę z bazą danych MS SQL. Aplikacja jest tworzona od nowa z pominięciem poprzednich źródeł do których nie mamy praw autorskich. Oczywiście jak poprzednia wersja, aplikacja będzie składała się z komponentów:

  • usługi do komunikacji ze sterownikiem dystrybutorów - SMPETRO SERVICE
  • aplikacji stanowiska kasowego - SMPETRO POS
  • komputera do obsługi wewnętrznej stacji paliw z autoryzacją kartami - SMPETRO POS AUTO
  • dedykowanej aplikacji do obsługi restauracji przy stacji paliw SMGASTRO KDS

Nowością w nowej wersji będzie współpraca z różnymi sterownikami  PETROMIS, NOVASTER do obsługi stacji oraz obsługa dodatkowych programów finansowo-księgowych ERP-XL, OPTiMA.

Do oprogramowania zostanie dołączony moduł diagnostyczny oraz moduł administratorski.

Nowością będzie wysyłanie raportów dziennej obsługi do centrali gdzie te raporty będzie można zaimportować do sytemu. raporty mogą być wysyłane automatycznie co określony czas jako email lub jako paczka TCP/IP

Zaletą nowego wersji oprogramowania będzie wsparcie dla aplikacji magazynowo-sprzedażową firmy COMARCH ERP-XL oraz OPTiMA. Pomysł na integracje obu systemów wziął się z faktu, iż aplikacja OPTiMA doskonale nadaje się do magazynu (dokumenty magazynowe, sprzedaż), ale z kolei nie jest aplikacją specjalistyczną, która w swoim zakresie posiadałaby obsługę stacji benzynowej.

 Niezwykłą zaletą oprogramowania będzie również obsługa sklepu na terenie stacji benzynowej. Jeden program będzie obsługiwał kompleksowo całą stację benzynową wraz z punktem gastronomicznym/restauracją.

Początek strony