Rozpoczeliśmy pracę nad inowacyjnym systemem zarządzania testami automatycznymi

System składa się z następujących modułów:

1.      QAWorker – moduł odpowiedzialny za uruchamianie testów w środowisku klienta w określonych przedziałach czasowych i z określonymi parametrami.

2.      QAConsole – moduł WWW do zarządzania środowiskiem testów

3.      QAGenerator – moduł składający się z dwóch komponentów:

a.      do generowania danych testowych wymaganych jako dane wejściowe do testów

b.      pobierających dane z określonych baz danych:

                                                              i.    MS SQL

                                                            ii.     ORACLE

                                                          iii.      MySQL

                                                          iv.     Postgress

                                                            v.    Sybase

                                                          vi.     Inne

Moduł ten będzie parametryzowany odpowiednimi zapytaniami SQL które będą pobierać odpowiednie dane z baz danych

 

4.      QAIntegrator – moduł integrujący system do zarządzania i uruchamiania testów ze znanymi systemami do zarządznia przypadkami testowymi:

a.       Bugzilla i moduł Testopia

b.      TestLink

c.       HP Application Lifecycle Management

 

1.1.1     QAWorker

QAWorker to jądro systemu zarządzania testami automatycznymi. Moduł ten będzie wykonany jako usługa systemu Windows która będzie wykonywała określone zadania jakie będą zapisane w bazie danych zleceń.

Moduł będzie potrafił uruchamiać skrypty testów automatycznych wykonane w technologiach:

Z każdego uruchomienia dowolnego skryptu moduł będzie wykonywał analizę logów i ich standaryzację i zapis do bazy danych systemu QA

 

Do zarządzania będzie służył moduł QAConsole

 

 

1.1.2     QAConsole

Frontend aplikacji z logowaniem dla użytkowników z podziałem na role:

 

Konsola będzie udostępniała następujące funkcjonalności:

 

 

 

1.1.3     QAGenerator

Moduł odpowiedzialny za pobieranie danych wejściowych z systemów udostępnionych przez klienta za pomocą dostępu do baz danych i zapytań SQL

Dodatkowo w module będzie możliwość generowania danych typu: PESEL, NIP, REGON, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NUREM DO itd.

 

1.1.4     QAIntegrator

Moduł odpowiedzialny za warstwę integracyjną z systemami zewnętrznymi do zarządzania przypadkami testowymi.

Moduł będzie umożliwiał:

Moduł będzie integrował się z innymi systemami za pomocą interfejsów: SOAP, XML-RPC, bezpośredni dostęp do bazy danych lub w inny udokumentowany przez dostawcę systemu z którym mamy wykonać integrację

1.2    Technologia wykonania:

Interfejs WWW zostanie wytworzony w PHP z użyciem PHP i HTML5

Inne moduły C#